© de Snoek 2023
Made with MAGIX
Brasschaat
Visclub de Snoek
De E-10-plas
1. Het is verboden te vissen met meer dan drie hengels per persoon. 2. Het is verboden eender welke vissoort te ontnemen van het water. 3. Hou rekening met andere vissers. 4. Er zijn geen vaste visstekken, eerst is eerst. 5. Het is verboden met een voerboot naar de overkant van de put te vissen, dit vanwege de plantengroei. 6. Beperk de tijd dat een gevangen vis in een bewaarzak zit. 7. Het is verboden met meer dan 1 haak te vissen per hengel. 8. Het gebruik van een vaartuig van éénder welke soort is verboden bij politiereglement. 9. Er mag geen gebruik gemaakt worden van een haakmaat groter dan 4. 10. Hou de vistekken proper. 11. Open vuur en BBQ zijn verboden, kookvuurtjes op gas zijn toegelaten. 12. Het nachtvissen mag geen geluids- of lichtoverlast veroorzaken aan de buren en medevissers. 13. Het gebruik van een voldoende grote en dikke onthaakmat is verplicht. 14. Het landingsnet moet voldoende groot zijn. 15. Het is verplicht een emmer water naast de onthaakmat te hebben staan en de vis te bevochtigen, wanneer je hem fotografeert. 16. Het aanleggen van eigen visstekken is verboden. 17. Het uitzetten van eender welke vissoort kan alleen met de toestemming van de karpervissers van “de Snoek”. 18. Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van ontsmettingsmiddelen om een gewonde vis te verzorgen. 19. Uw vergunning en identiteitskaart dienen ter controle getoond te worden wanneer een bevoegd persoon daar om verzoekt. Wanneer je zonder vergunning vist, word je onmiddellijk van de put verwijderd. 20. Er mag niet naar de overkant gevist worden wanneer daar iemand anders vist of aanstalten maakt om te vissen. 21. Het gebruik van een voerboot is toegestaan. 22. Het vissen vanuit een boot is verboden.
Visreglement E-10-plas Brasschaat.