© de Snoek 2020
Made with MAGIX
Brasschaat
Visclub de Snoek
Contact
LIJST VAN BESTUURSLEDEN Voorzitter - Secretaris: Guido Aernouts Tel.: 0478/ 74 29 38 gaernouts@skynet.be Wedstrijdleider: Jan Goetgebuer Sportafgevaardigde: Rik Van Gils Afgevaardigden: Hubert Haast, Dré Van Mechelen, Fons Van Puyvelde, Rudy Castermans, Yves Van Nietvelt. Nieuws/foto’s voor de Website: Toon Verleije toon.verleije@telenet.be Prijs vergunning 2020: 40€
Brasschaat
Visclub de Snoek
Contact